Bezpečnost informací


Společnost FAB si uvědomuje hodnotu informací vlastních i cizích; s vědomím toho, že vybraný druh informací je třeba trvale chránit, byl zaveden systém řízení informační bezpečnosti dle ISO/IEC 27 001.

Systém řízení informační bezpečnosti zahrnuje veškeré informace spravované, zpracovávané a ukládané v informačních a komunikačních technologiích (v elektronické i v listinné formě), informace manipulované v písemném styku a informace sdělované ústně.

Uplatňovaná bezpečnostní politika informací deklaruje závazek společnosti zajistit ochranu informací, jež jsou ve vlastnictví či správě, jakož i informací, které zpracovává při poskytování svých služeb.

Vedení firmy vyjadřuje touto politikou svoji strategii trvalého zajišťování bezpečnosti a ochrany informací, jež jsou součástí řídících procesů organizace.

Systém řízení informační bezpečnosti  je zaveden na základě vymezení jeho rozsahu, závěrů analýzy rizik a výběru vhodných opatření k zajištění informační bezpečnosti v rámci organizace.