Mechanické systémy


Mechanické komponenty patří k základním pilířům spolehlivých a bezpečných zamykacích systémů. I když se k těmto komponentům stále častěji přidávájí elektronické elementy, mechanické součástky dále zůstavají nedílnou součástí příští generace vozidel –  ať už z důvodu splnění bezpečnostních norem nebo legislativních požadavků, aspektů spolehlivosti nebo nákladů a v konečném důsledku preferencí uživatelů vozidel.

Základním mechanickým komponentem je pro nás cylindrická vložka, jejíž použití najdeme nejčastěji u klasických dveřních zámků, u zámků zavazadlového prostoru, mechanických uzávěrů řízení, u spínacích skříněk nebo zámků palubní přihrádky. Náš patentovaný systém dělené cylindrické vložky a systém axiální spojky poskytují nejvyšší odolnost proti všem druhům pokusů o vniknutí a nabízí množství nákladově zajímavých řešení. Další patentovaná řešení mohou být uplatněna při designu zámku v závislosti na potřebách zákazníka.

Pro zvláštní případy, kdy je pro instalaci standardní zámkové vložky k dispozici jen velmi omezený prostor nebo tam, kde je třeba integrovat zámek v netypickém umístění, můžeme nabídnout naše patentované mini zámky. Ve srovnání se standardními zámkovými vložkami, má náš minizámeček rozměry až o 20% menší – avšak se stejnými úrovněmi zabezpečení a spolehlivosti. Díky menším rozměrům můžeme navíc jako bonus nabídnout zákazníkům dosažení úspor v hmotnosti vozidla.

Pro užitková vozidla konstruujeme optimalizovaná řešení vnějších klik dveří. V úzké spolupráci s našimi zákazníky stále analyzujeme existující produkty, abychom identifikovali potenciál pro další zlepšení, zkoumáme, jak integrovat nové inovativní technologie a dosáhnout ještě vyšší bezpečnosti, spolu se snížením hmotnosti a nákladů.