Mobilní přístup/start


Majitelé a správci vozových parků, soukromí majitelé vozidel, řidiči a mnoho dalších uživatelů očekává inteligentní mobilní řešení pro přístup a ovládání vozidel, která jim pomohou zvýšit flexibilitu a efektivitu každodenního používání vozidel.

Naše řešení umožňují dosáhnout významných úspor úsilí, času a nákladů. Naše modulární systémová platforma poskytuje pozoruhodné množství užitečných možností přizpůsobených tak, aby splňovaly příslušné požadavky a očekávání. Patří mezi ně bezproblémové párování a používání chytrého telefonu autorizovaného řidiče; generování, distribuce a odebírání digitálních klíčů správci vozových parků a soukromými vlastníky vozidel. Aktivní (dálkový) nebo pasivní vstup a startování motoru pomocí přizpůsobených aplikací a digitálních klíčů uložených v chytrých telefonech nebo jiných mobilních zařízeních.

Naše chytrá řešení pomohou poskytnout alternativu těm, kteří vnímají, že používání dnešních fyzických klíčů má svá omezení.