NFC klíč


Tento přístup umožňuje opět dvousměrnou komunikace s autem a nabízí NFC rozhraní pro výměnu dat s existujícími zařízeními podporujícími NFC, jako např. mobilní telefony. Toto SMART řešení se zaměřuje systémy, které vyžadují velkou míru flexibility a rozšířenou pamět pro aplikační kód a data.