Systém environmentu


Záměrem naší společnosti je nabízet kvalitní a bezpečné zámkové systémy.

 

Chceme zákazníkovi poskytovat výrobky a služby na profesionální úrovni a být vedoucí silou k trendu vyšší bezpečnosti. Naše společnost se hlásí k pravidlům stanovených Etickým kodexem a tyto pravidla bude dodržovat.

 

Naše strategie je založena na následujících principech:

  • Důsledným uplatňováním environmentálních požadavků při vývoji výrobků a procesů uvádět na trh výrobky šetrné k životnímu prostředí.
  • Trvalým zlepšováním procesů a důslednou prevencí šetřit přírodní zdroje a předcházet rizikům znečištění životního prostředí.
  • Dodržováním legislativy vytvářet základní předpoklady pro ochranu životního prostředí.
  • Při výběru dodavatelů zohledníme jejich přístup k životnímu prostředí.
  •  

Náš systém environmentu je certifikován společností TUV NORD v souladu s ISO 14001.

Certifikáty pro naše výrobní závody jsou ke stažení zde:

ISO 14001