Virtuální klíč


Toto řešení zcela přenáší vlastnosti klíče na mobilní telefon, a to jak pro přístup do vozidla, tak i pro nastartování motoru. Díky tomuto řešení mohou uživatelé přistupovat a řídit motorová vozidla přes NFC rozhraní a může mít trvalý kontakt s vozidlem přes GSM sít.