Projekty EU


Společnost získala dotace z fondů Evropské unie na nákup investičního majetku v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) na projekty:

IN02/267 „Výroba zámků FACEA s radiální spojkou pro automobilový průmysl a další inovace výrobků“

IN04/832 „Inovace nových zámkových řešení a systémů“

PT03/719 „Rozšíření VaV kapacit zámkových systémů a řešení“

 

Dále společnost čerpá dotace z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) na projekt:

CZ.01.1.02/0.0./0.0./16_049/0010176 „Inovace zámkových řešení v automobilovém průmyslu“. Cílem projektu je pořízení investičního majetku za zavedení inovativních výrobků do výroby a inovace stávajících výrobních procesů.

CZ_RO_B_C

Projekt Inovace zámkových řešení v automobilovém průmyslu