Pasivní přístup/start


Systém pasivního přístupu do vozidla a startování motoru (Passive Keyless Entry/Go) bez použití klíče přináší maximum komfortu v přístupu do vozidla i v jeho ovládání.

Uživatel už nemusí hledat klíč po kapsách svého saka, k otevření a nastartování vozidla není zapotřebí žádný přímý kontakt s klíčem. Pouhým dotykem kliky dveří dojde k otevření dveří, pokud bezpečnostní systém předtím klíč v kapse uživatele autorizuje jako správný. Startování a zhasnutí motoru probíhá stiskem tlačítka Start/Stop opět za předpokladu, že systém identifikuje správný klíč uvnitř vozidla.  Uzamčení vozidla je také velmi jednoduché, dveře se zamknou po dotyku vnější kliky dveří na přesně určeném místě.

Náš modulární systém umožňuje zákazníkům těžit z platforem, jejichž vývoj je ukončen a které dnes fungují velice spolehlivě, i z těch na kterých pracují naše vývojová pracoviště. Postupujeme z osvědčeného základu – naší hlavní zásadou je využití spolehlivě fungujících systémů, které na míru napasujeme na konkrétní požadavky související s konkrétním projektem. Pro renomované výrobce osobních a užitkových vozidel vyvíjíme, konstruujeme a vyrábíme širokou škálu výrobků patřících k Passive Keyless Entry/Go systému, a dle poptávky ostatních doplňkových produktů, jako jsou např. klíče a elektronické uzávěry řízení (12 a 24V).