Pasivní přístup/start


Pasivní bezkontaktní vstupní/výstupní systémy zajišťují vysokou úroveň pohodlí při přístupu do vozidla a startování motoru.

Uživatelé vozidel již nemusí hledat klíče v taškách či kapsách nebo fyzicky manipulovat s klíči a ovládat vozidlo pomocí tlačítek. K odemknutí dveří stačí pouhý dotyk kliky dveří, ale pouze v případě, že systém předem rozpozná autorizovaný klíč. Kromě toho je možné bezdotykové vstupování do vozidla, které využívá detekci přiblížení chytrého klíče nebo chytrého telefonu. A zapnutí a vypnutí motoru se provádí stisknutím tlačítka start/stop – jakmile je autorizovaný klíč detekován v prostoru pro cestující ve vozidle. Jednoduché je také zamykání dveří, které se provádí dotykem vyhrazené oblasti na vnější klice dveří nebo prostým opuštěním vozidla s klíčem či telefonem. Samozřejmostí je nejmodernější úroveň bezpečnosti, zabezpečení a kybernetické ochrany.

Naše modulární systémová platforma umožňuje našim zákazníkům využívat to, co již dnes máme k dispozici nebo co je v našem vývoji. Řídíme se naší hlavní zásadou „využít spolehlivě fungujících zavedené systémy, které na míru napasujeme na konkrétní požadavky související s konkrétním projektem zákazníka. Navrhujeme, vyvíjíme a vyrábíme plnohodnotné pasivní bezkontaktní vstupní/výstupní systémy pro přední výrobce osobních a užitkových vozidel – a na přání i samostatné produkty, jako jsou např. klíče a elektronické zámky sloupku řízení (12 a 24 V).